LESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/responsive.less
A- A A+

Logo ysb

banner-logo3

S5 Accordion Menu

 

 

 

Latar Belakang Program Titian Bestari

 

 

Pembelajaran merupakan satu aset yang membolehkan satu golongan mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik. Menginsafi hakikat tersebut, dari tahun 1999 Yayasan Sultanah Bahiyah telah merangka dan melaksanakan satu projek yang dinamakan Projek Titian Bistari (Bridge to Excellence Project) untuk membantu dan meningkatkan tahap keupayaan murid-murid miskin yang berpotensi di kawasan pedalaman di dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris, dan Sains.

 

Penyelidikan mendapati sekolah-sekolah dari kawasan luar bandar tidak mencapai peratus yang memuaskan di dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan kelemahan itu adalah berpunca daripada kelemahan di dalam Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

 

Objektif
 

 

Membantu murid-murid miskin di kawasan pedalaman di Kedah untuk mendapatkan pelajaran tambahan.

 

Sebagai persiapan kepada murid-murid tersebut menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

 

Mempertingkatkan peratusan kelulusan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains di dalam UPSR.

 

Bertujuan mengimarahkan masjid-masjid dengan mengadakan kelas-kelas tuisyen di kawasan masjid yang telah dipilih

 

Pendekatan

 

Projek Titian Bistari ini telah dilancarkan pada 20 Mac 1999 dan dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama daripada Jabatan Pelajaran Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri.

 

Fasa Pertama Projek ini bermula pada bulan April 1999 yang melibatkan 400 orang murid-murid Tahun 4 daripada 10 kawasan pedalaman di Negeri Kedah Darul Aman. Murid-murid ini dibimbing bermula dari Tahun 4 hingga Tahun 6 untuk menghadapi UPSR oleh guru-guru yang terpilih.

 

Fasa kedua (tahun 2000) melibatkan 800 orang murid dan Fasa Ketiga (tahun 2001) melibatkan 1,200 orang murid. Sehingga kini terdapat 24 buah pusat di negeri Kedah. Disamping mengadakan kelas-kelas tuisyen, YSB juga mengatur pelbagai aktiviti untuk dimanfaatkan oleh murid yang terlibat seperti kem-kem motivasi, lawatan sambil belajar, pembelajaran melalui komputer & perisian, buku-buku latihan serta lain-lain aktiviti yang bersesuaian mengikut keperluan semasa.

 

Melalui projek ini, YSB membantu dari segi bayaran saguhati kepada guru-guru, membekal peralatan pembelajaran serta menguruskan hal-hal lain bersangkut dengan penyelesaian dan pelaksanaan projek ini.

jektif
 

Membantu murid-murid miskin di kawasan pedalaman di Kedah untuk mendapatkan pelajaran tambahan.

Sebagai persiapan kepada murid-murid tersebut menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Mempertingkatkan peratusan kelulusan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains di dalam UPSR.

Bertujuan mengimarahkan masjid-masjid dengan mengadakan kelas-kelas tuisyen di kawasan masjid yang telah dipilih

Pendekatan

Projek Titian Bistari ini telah dilancarkan pada 20 Mac 1999 dan dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama daripada Jabatan Pelajaran Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri.

Fasa Pertama Projek ini bermula pada bulan April 1999 yang melibatkan 400 orang murid-murid Tahun 4 daripada 10 kawasan pedalaman di Negeri Kedah Darul Aman. Murid-murid ini dibimbing bermula dari Tahun 4 hingga Tahun 6 untuk menghadapi UPSR oleh guru-guru yang terpilih.

Fasa kedua (tahun 2000) melibatkan 800 orang murid dan Fasa Ketiga (tahun 2001) melibatkan 1,200 orang murid. Sehingga kini terdapat 24 buah pusat di negeri Kedah. Disamping mengadakan kelas-kelas tuisyen, YSB juga mengatur pelbagai aktiviti untuk dimanfaatkan oleh murid yang terlibat seperti kem-kem motivasi, lawatan sambil belajar, pembelajaran melalui komputer & perisian, buku-buku latihan serta lain-lain aktiviti yang bersesuaian mengikut keperluan semasa.

Melalui projek ini, YSB membantu dari segi bayaran saguhati kepada guru-guru, membekal peralatan pembelajaran serta menguruskan hal-hal lain bersangkut dengan penyelesaian dan pelaksanaan projek ini.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/styles/style1.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/styles/style2.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/styles/style3.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/ysborgmy/public_html/y3/templates/tx_finnix/less/styles/style4.less