Peta ke Yayasan Sultanah Bahiyah

Yayasan Sultanah Bahiyah
223-224, Jalan Shahab 2, Shahab Perdana, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05350 Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Tel: 04 - 730 4112       Faks : 04 732 2730