BAHAGIAN AUDIT & PENYELIDIKAN

Diwujudkan bagi menilai, menyelidik dan membangunkan :i.    Keberkesanan program-program yang dijalankan oleh Projek Titian Ehsan
ii.    Memastikan setiap program yang dirancang dan dilaksanakan menepati kehendak semasa serta bersesuaian dengan matlamat PROJEK TITIAN EHSAN
iii.    Memberikan idea dan penambahbaikan bagi memantapkan program-program yang akan dirancang atau sedang dilaksanakan