Titian Ehsan

Projek Titian Ehsan (PTE) merupakan suatu projek jangka panjang YSB yang disasarkan kepada golongan remaja dan belia khususnya yang berumur antara 13- 27 tahun. Projek ini diwujudkan bermatlamat bagi memberi manfaat kepada para remaja dan belia melalui pelbagai pendekatan yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan remaja masa kini. Projek ini membelanjakan sebanyak hampir RM 350,000.00 bagi setiap tahun.

Projek Titian Ehsan dibahagikan kepada 4 bahagian / unit iaitu:

 

i) BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA

Diwujudkan bagi membimbing dan menggalakkan para remaja mengamalkan gaya hidup sihat dan berwawasan melalui:

 • Aktiviti-aktiviti kesukanan remaja

 • Seminar / kem-kem motivasi bersama IPT

 • Kem kesedaran alam sekitar

 • Kem integrasi sukarelawan

 • Khidmat masyarakat sukarelawan

 • Modul pendidikan kesihatan remaja

 • Program pembangunan atlet sukan lasak

 • Seminar / bengkel komputer dan ICT

 • Pasukan Sukarelawan YSB

 

ii) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJAYA

Diwujudkan bagi memberi khidmat nasihat, bimbingan dan penganjuran program berkaitan kerjaya seperti:

 • Seminar kerjaya

 • Pameran kerjaya dan akademik

 • Lawatan kerjaya dan lawatan ke sektor perkhidmatan dan perindustrian

 • Kem motivasi dan jatidiri kerjaya

 • Kem perpaduan remaja

 

iii) BAHAGIAN AUDIT DAN PENYELIDIKAN

Diwujudkan bagi menilai dan menyelidik:

 • Keberkesanan projek-projek yang dijalankan oleh setiap bahagian didalam PTE

 • Memastikan setiap program/projek yang dirancang dan dilaksanakan menepati serta bersesusaian dengan matlamat penubuhan PTE dan aspirasi remaja masakini.

 • Memberi idea-idea dan maklumbalas yang membina bagi memantapkan program yang dirancang atau dilaksanakan.

 

iv) UNIT KAUNSELING & INFORMASI REMAJA (U-KIR)

 • Membekalkan maklumat /berkaitan aktiviti remaja anjuran YSB atau agensi berkaitan

 • Memberikan khidmat kaunseling & khidmat nasihat berkaitan masalah peribadi, kekeluargaan, kendiri ataupun kerjaya

 • Membekalkan maklumat berkaitan kerjaya , pengajian dan program-program kesukanan

 • Membekalkan maklumat berkaitan latihan pembelajaran dan kemahiran jangka pendek

 • Merangka dan menyelia aktiviti sukarelawan YSB secara terancang & setempat

 

v) PASUKAN BANTUAN

10/10/2020 - Perjumpaan Ketua-ketua Sukarelawan 'YSB Support Team' Bagi Persediaan Menghadapi Bencana Banjir Monsun & Aktiviti Semasa

Bertempat di Pusat Aset Logistik YSB ST di Kuala Sungai Udang, Yan satu perjumpaan ketua-ketua unit & zon YSB ST telah diadakan bagi membincangkan hal ehwal persediaan pasukan dalam menghadapi peralihan musim tengkujuh yang sudah bermula kini.

Perbincangan meliputi persediaan mobilisasi sumber manusia, fizikal, mental & aset-aset pasukan agar siap siaga sekiranya berlakunya bencana alam dan banjir.

Aset pasukan seperti bot, enjin & kenderaan pacuan 4 roda dipastikan dalam keadaan baik & boleh digunapakai bila diperlukan.

Pematuhan kepada SOP bantuan dikala pandemik Covid-19 masih belum reda turut disentuh bersama bagi melancarkan gerakerja & memastikan keselamatan petugas serta masyarakat.

Perbincangan juga berkisar aktiviti & latihan semasa yang akan diadakan bagi memantapkan kemahiran pasukan apabila digerakatur sekiranya berlaku bencana alam dan juga penglibatan dalam khidmat masyarakat.

InsyaAllah, YSB ST bersedia membantu masyarakat yang memerlukan ketika bencana melanda khususnya bersama agensi keselamatan, kesihatan, kebajikan & pihak berkuasa berkaitan.

Jom bersama-sama Bantu YSB Membantu Mereka Yang Memerlukan.

 

SKATEPARK YSB – RAKAN MUDA

Projek ini dimulakan pembinaannya di sebahagian kawasan Taman Jubli Emas, Suka Menanti Alor Star pada pertengahan Julai 2008 dan siap sepenuhnya pada penghujung Oktober 2008. Bantuan daripada Kementerian Belia & Sukan Malaysia diterima sebanyak RM 390,000.00 dan YSB mendana sebanyak RM 100,000.00 manakala kawasan tanah pula disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Taman Jubli Emas merupakan salah satu lagi mercu tanda baru bagi Negeri Kedah sempena sambutan 50 tahun pemerintahan Tuanku Sultan Abdul Halim. Skatepark ini menjadi pusat aktiviti sukan lasak setempat, terancang dan berkemampuan menganjurkan pertandingan ke tahap antarabangsa. Ia juga diyakini akan menjadi salah satu daya tarikan “sport tourism” di utara tanahair khasnya di Negeri Kedah Darulaman.

 

Majlis Penutup Sustainable School Project : Recycle For Life

 

 

DETAIL SUSTAINABLE SCHOOL PROJECT-RFL

BERITA: 50 Sekolah di Kedah Sertai SSP:RFL


THE TITIAN EHSAN PROGRAMME

BACKGROUND

The Titian Ehsan Project (PTE) is a long-term undertaking by YSB targeted specifically at adolescents and youth aged between 13 and 27. It was initiated with the objective of improving the lives of this group through various approaches that suit their interests and inclinations. The annual cost of the project is almost RM350,000.
The Titian Ehsan Project is divided into four divisions or units, which are:

i) YOUTH DEVELOPMENT DIVISION

Established to guide and encourage youth to practice a healthy lifestyle and be visionary through:

 • Youth sports activities
 • Motivational seminars / camps with IPT
 • Environmental-awareness camps
 • Integrated volunteer camps
 • Voluntary social service
 • Youth heath education modules
 • Endurance sports development programmes
 • Computer and ICT seminars / workshops
 • YSB Volunteers Team

ii) CAREER DEVELOPMENT DIVISION

Established to provide career advice / guidance to youth as well as conduct career-related programmes such as:

 • Career seminars
 • Career and academic exhibitions
 • Visits to service-related companies and the industrial sector
 • Motivational camps and career identification
 • Youth unity camps

iii) AUDIT AND RESEARCH DIVISION

 • Established to study and evaluate the effectiveness of the projects run by each division of the PTE
 • Ensures that each programme / project carried out conforms to the objectives of PTE and is in line with the aspirations of today’s youth.
 • Provides ideas and constructive feedback to enhance the programmes which are being planned or implemented.

iv) YOUTH COUNSELLING & INFORMATION UNIT (U-KIR)

 • Provides information pertaining to the youth activities run by YSB or related agencies
 • Provides counselling services and advice for personal problems, family matters, self-realisation or career paths
 • Provides information related to careers, employment and sports programmes
 • Provides information related to educational training and short-term skills
 • Plans and supervises YSB’s voluntary activities in an organised and localised manner

v) TEAM SUPPORT

10/10/2020 -

 

YSB SKATEPARK – RAKAN MUDA

The construction of this project began in mid-July 2008 in Taman Jubli Emas, Suka Menanti, Alor Setar, and was completed towards the end of October that same year. YSB donated RM100,000 to the project and RM390,000 was contributed by the Ministry of Youth & Sports and, while the plot of land was provided by the Kedah State Government. Taman Jubli Emas is one of the main new landmarks in Kedah created in conjunction with the 50th anniversary celebrations of the rule of Tuanku Sultan Abdul Halim. Designed to host competitions of international standard, the skatepark is now an extreme sports centre and one of the main sports tourism attractions in Kedah and the north of Peninsula Malaysia.

 

 • 4231976357500 1971096994 n
  646144548735446 595372144 n
  JOI
  PENUTUP KEMTPB
  JOI
  JOI
  JOI
  JOI
  JOI
  JOI
  JOI
  JOI
  JOI
  IMG-20140512-WA
  IMG-20140512-WA
  IMG-20140512-WA
  IMG-20140512-WA
  JOI
  IMG
  JOI
  JOI
  IMG-20140512-WA
  IMG
  DSC
  DSC
  DSC
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC 7126 - Copy
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC 6963 - Copy
  DSC
  DSC 7049 - Copy
  DSC 7025 - Copy
  DSC 7122 - Copy
  DSC 7037 - Copy
  DSC
  DSC
  DSC 6941 - Copy
  DSC
  DSC 6953 - Copy
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  4229099725586 1329325514 n
  4231839954090 1696084796 n
  646151722068062 1546974160 n
  4232032958915 1952222363 n
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  4230224873714 1204443511 n
  4229042724161 1996996763 n
  4229157047019 1640124637 n
  4229319731086 1948578062 n
  4230996933015 1846584862 n
  4229069484830 1529997686 n
  4229252609408 322852366 n
  4229384892715 1332811245 n
  4230080350101 89643452 n
  4229208688310 939047532 n
  4229064644709 1381226004 n
  4231880155095 2044148398 n
  4229194007943 1778526464 n
  4229373772437 810185340 n
  4230138551556 1818580202 n
  4229186687760 153025077 n
 • IMG
  IMG
  IMG
 • KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS 73 (2)
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
  KAS
 • penutup
  Grup presentation
  penutup
  penutup
  grup presentation
  sukaneka
  sukaneka
  body maping
  obstacle
  obstacle
  ceramah kesihatan
  ceramah hiv
  kecergasan
  grup presentation
  grup discussion
  sistem reproduktif
  ice breaking
  body mapping
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
  SDC
 • PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  PERAHU
  KOM
  KOM 19 (2)
  Golf
  Golf
  PERAHU
  KOM
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  PERAHU
  PERAHU
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM 39 (2)
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  KOM
  PERAHU
  PERAHU
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
  Golf
 • Lawatan Kerjaya 2010-
  IMG-20170820-WA
  DSC
  DSC
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Lawatan kerjaya 2013-
  DSC
  DSC
 • Pameran
  Pameran
  Pameran
  IMG
  IMG
  IMG
  IMG
  DSCF
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  IMG
  Pameran
  IMG
  IMG
  DSC
  DSC
  DSC
 • ysb sharp shooter
  YSB Extreme Team
  YSB ET Keratan Akhbar
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  Paintball
  DSC
  - Tajaan YSB Extreme
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  Paintball
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  SK8PARK
  Paintball
  YSB ET-
 • IMG-20141101-WA
  IMG-20141101-WA
  IMG-20141101-WA
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  (005)
  (004)
  (007)
  IMG-20141101-WA
  DSC
 • YSB ST Banjir Kelantan 2014-
  YSB ST + Anak Yatim -
  ST Banjir Kelantan 2014-
  Slwn Kinabalu
  Khidmas Tsunami
  Khidmas Tsunami 2007 -
  Kem Support Team
  Kem ST
  Kem Slwn
  Kem Slwn 2013-
  Kem Slwn
  Kem Slwn 2012 -
  Kem Slwn
  KEM SLWN
  KEM SLWN
  Kem S.lawan 2012 -
  JELAJAH EHSAN
  JELAJAH EHSAN
  IMG-20150107-WA
  IMG
  IMG
  Fasa 3-
  Fasa 3-
  Fasa 3-
  Fasa 3-
  Fasa 3-
  Fasa 3-
  Fasa 2-
  Fasa 2-
  Fasa 2-
  Fasa 1-
  Fasa 1-
  Fasa 1-
  Fasa 1-
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  DSC
  Banjir Kedah 2005-
  Banjir Kedah 2005-
  Banjir 2010-
  Banjir 2010-
  Banjie Kedah 2005-
  Awal banjir
  Support Team Lancar -
  Support Team Lancar -
  Slwn HP
  DSC
  DSC
  Kursus CPR
  XPDC G.Tahan